Varför kom jag in i det här rummet? – Förstå hjärnförändringarna som orsakar fibrodimma

av Katarina Zulak Du går till berättelsen och glömmer att köpa huvudvaran du gick efter, trots att du har en inköpslista. Du glömmer faktiskt att du till och med gjort en inköpslista! Detta är hjärndimma, ett av de mest frustrerande symptomen du kan möta. Personer med fibromyalgi (FM) rapporterar ett antal kognitiva utmaningar, inklusive svårigheter att fokusera, problem…

Vad är skillnaden mellan fibromyalgi och ME?

Två helt olika tillstånd och två olika diagnoser. Men några av symtomen kan överlappa varandra. En populär Google-sökning är “skillnaden mellan fibromyalgi och ME”. Vi vet inte varför så många undrar över detta, det kan vara så att en del av symtomen går igen i båda diagnoserna. Ändå – det finns klart större skillnader än likheter när…

Hva er forskjellen mellom fibromyalgi og ME?

To helt forskjellige tilstander og to forskjellige diagnoser. Men noen av symptomene kan overlappe hverandre. Et populært Google-søk er “forskjellen mellom fibromyalgi og ME”. Vi vet ikke hvorfor så mange lurer på dette, det kan være at noen av symptomene går igjen i begge diagnosene. Likevel – det er klart større forskjeller enn likheter når det gjelder…

Israeliskt fynd kan göra svårdiagnostiserad fibromyalgi lätt att bekräfta

Det kroniska smärttillståndet kan upptäckas baserat på analys av tarmmikrobiom, säger forskare i peer-reviewed forskning, vilket potentiellt banar väg för objektiv diagnos, behandling En diagnostisk metod för det notoriskt svårbekräftade medicinska tillståndet fibromyalgi kan vara i pipelinen tack vare ny israelisk-kanadensisk forskning, säger forskare. Fibromyalgi orsakar smärta, trötthet, kognitiva problem och en mängd andra symtom. Israels…

Israelske funn kan gjøre det lett å bekrefte fibromyalgi som er vanskelig å diagnostisere

Den kroniske smertetilstanden kan oppdages basert på analyse av tarmmikrobiom, sier forskere i fagfellevurdert forskning, som potensielt baner vei for objektiv diagnose, behandling En diagnostisk metode for den notorisk vanskelig å bekrefte medisinske tilstanden fibromyalgi kan være i pipelinen takket være ny israelsk-kanadisk forskning, sier forskere. Fibromyalgi forårsaker smerte, tretthet, kognitive problemer og en rekke…